درباره ما

اهداف و  چشم اندازها :

یکم :  هدف گیری آینده از طریق تحقیق و توسعه در سیستمها و روشهای مدیریت و مدیریت پروژه ، بهبود در ظرفیتهای بازدهی و منابع انسانی ، شناخت مواد و متریال اولیه  مخصوصا در غرفه سازی و دکوراسیون داخلی .

دوم :   بهبود تولید و کیفیت خدمات از طریق رفع ایرادات و پایش مداوم پروژه های اجرا شده ، بررسی کیفیت ماندگاری مواد در دراز مدت ، استمرار خدمات –  همراهی مشتری تا زمان انقضای کالا و خدمات مطابق قرارداد ( مثلا پس از اجرای پروژه های غرفه سازی همیشه یک نفر به عنوان پشتیبان در نمایشگاه حضور دارد )

سوم :  تحقیق در زمینه های اثرسنجی رسانه های تبلیغی و استفاده از رسانه های جدید

چهارم : تربیت نیروهای خبره و کارشناسان صاحب سبک مطابق با استاندارد های مجموعه و گسترش فعالیت از طریق این کارسناسان به جغرافیای ملی

پنجم  :  تدوین استراتژی تبلیغات مطابق ابزارهای روز

ششم :  ورود به حوزه روابط عمومی به جای استفاده از بازاریابی سنتی