حضور شرکت دکوراسیون و غرفه سازی شیوه نوین دربیست و ششمین کنگره ارتوپدی

شرکت شیوه نوین در راستای اهداف تبلیغاتی خود با اختصاص فضایی شصت و چهار متری و به صورت جزیره در کنگره ارتوپدی در هتل المپیک حضور پیدا کرد . هدف از این حضور معرفی خدمات و مصولات شرکت شیوه نوین از قبیل دکوراسیون مطب پزشکان ، دکوراسیون محیطهای درمانی ، دکور بیمارستان ، دکوراسیون منزل و چاپ جعبه های دارویی و بسته بندی در بازارهای هدف بود .