امتیازات ما

الف :   بیمه ی کارکنان در تمام سطوح : افتخار میکنیم که در تمام سطوح فعالیت و در تمام پروژه های اجرایی اعم از کوچک یا بزرگ با تعریف محل پروژه به عنوان کارگاه ، تمامی مسئولیت مدنی ناشی از اتفاقات و خطاهای انسانی در حین کار را بر عهده گرفته و کارفرما را از هرگونه تبعات ناخواسته در این زمینه مصون می نماییم .

ب – مسئولیت پذیری در قبال مشکلات مشتری : افتخار میکنیم که در تمام طول پروژه خود را به عنوان مشاور کارفرما میدانیم و مسئولیت تمام فرآیند را به تنهایی می پذیریم . نا آگاهی احتمالی مشتری در مورد آنچه که قرار است تحویل بگیرد نافی تعهدات ما در قبال کیفیت و کار آیی مناسب آنچه که تحویل می دهیم نیست .

ج –   استفاده از مصالح و تکنولوژی موافق استانداردهای سبز : تلاش میکنیم با بهره گیری از مواد و متریال موافق با طبیعت و با کمترین هدر رفت در منابع و صرف هزینه جهت دفع نخاله و زباله جهت آلوده نکردن محیط زیست .

د – توضیح مراحل انجام کار و ارائه ی خدمات به مشتری و آگاهی بخشی از تعهدات به صورت شفاف و دقیق ( همیشه معتقدیم که مشتری میبایست بداند برای چه پول میپردازد و چه خدماتی در قبال پولی که میپردازد دریافت میکند . در این صورت قطعا خریدار رضایت بیشتری از خدمات دریافت شده خواهد داشت)

ه –   اطمینان بخشی به مشتری در مورد کیفیت خدمات و استمرار خدمات در صورت درخواست مشتری و لحاظ کردن آن در قرارداد

و –   تاکید هزارباره بر صداقت در تمامی مراحل خدمات از مرحله ی معرفی تا تحویل کار و ضمانت کیفیت خدمات

ز-   تاکید بر نیروی انسانی متخصص و صادق به عنوان بالاترین سرمایه ی شرکت

ح-   اهمیت بسیار به خلاقیت به عنوان اصل بنیادین تلفیق صنعت و هنر